Interaction humain à humain


De DataFranca

Définition

Interaction entre humains.

L’interaction humain à humain s’oppose à l’interaction machine-machine et à l’interaction humain-machine.

Français

interaction humain à humain

Anglais

human-to-human interaction

Contributeurs : Imane Meziani, Pitpitt